cvičenie na chrbát video cvičenie na chrbát video Viac informácií

OCHUTNÁVKA TOHO, NA ČO SA MÔŽETE U NÁS TEŠIŤ

Základnou filozofiou našej rehabilitáčnej praxe je pravidelnosť a precíznosť, preto sme si pre Vás ako doplnok k cvičeniu s fyzioterapeutom pripravili cvičebné zostavy, ktoré si môžete jednoducho zacvičiť aj doma.

Názov: Rehabilitácia ÚVOD

Popis

Cvičebné zostavy programu “Starám sa o svoju chrbticu” sú zamerané na posilnenie, natiahnutie, uvoľnenie a precítenie nielen chrbtice ale všetkých svalov v našom tele. Pravidelným vykonávaním týchto cvikov dôjde k vybalansovaniu nerovností problémových oblastí chrbtice, uvoľnenie preťažených svalov a posilnenie oslabených svalov s cieľom predchádzať bolestiam chrbta.

Názov: Rehabilitácia ÚVOD

Popis

Cvičebné zostavy programu “Starám sa o svoju chrbticu” sú zamerané na posilnenie, natiahnutie, uvoľnenie a precítenie nielen chrbtice ale všetkých svalov v našom tele. Pravidelným vykonávaním týchto cvikov dôjde k vybalansovaniu nerovností problémových oblastí chrbtice, uvoľnenie preťažených svalov a posilnenie oslabených svalov s cieľom predchádzať bolestiam chrbta.

Názov: CVIČENIE S FITLOPTOU

Popis

9 jednoduchých cvičení s fitloptou pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín celého tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Zatláčanie piet, dvíhanie panvy, zatláčanie pokrčenej nohy, zatláčanie lopty pod seba, rotácia v driekovej oblasti, zatláčanie predlaktí do lopty smerom k sebe – posilnenie prsného svalsva a svalov, flexia s loptou, lopta o stenu – zväčšovanie rozsahu do flexie a natiahnutie skráteného prsného svalu, kliky o stenu s fitloptou – posilnenie chrbtového svalstva.

Názov: CVIČENIE S FITLOPTOU

Popis

9 jednoduchých cvičení s fitloptou pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín celého tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Zatláčanie piet, dvíhanie panvy, zatláčanie pokrčenej nohy, zatláčanie lopty pod seba, rotácia v driekovej oblasti, zatláčanie predlaktí do lopty smerom k sebe – posilnenie prsného svalsva a svalov, flexia s loptou, lopta o stenu – zväčšovanie rozsahu do flexie a natiahnutie skráteného prsného svalu, kliky o stenu s fitloptou – posilnenie chrbtového svalstva.

Názov: CVIČENIE S EXPANDEROM

Popis

9 jednoduchých cvičení s expanderom pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín celého tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Flexia (zohnutie) nohy v bedrovom kĺbe, zatláčanie nohy proti odporu expanderu, flexia (zohnutie) v kolene, abdukcia (unoženie) do strán, naťahovanie expanderu pred sebou, naťahovanie expanderu za hlavu, naťahovanie expanderu do abdukcie, naťahovanie expanderu krížom cez telo, naťahovanie expanderu za chrbtom.

Názov: CVIČENIE S EXPANDEROM

Popis

9 jednoduchých cvičení s expanderom pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín celého tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Flexia (zohnutie) nohy v bedrovom kĺbe, zatláčanie nohy proti odporu expanderu, flexia (zohnutie) v kolene, abdukcia (unoženie) do strán, naťahovanie expanderu pred sebou, naťahovanie expanderu za hlavu, naťahovanie expanderu do abdukcie, naťahovanie expanderu krížom cez telo, naťahovanie expanderu za chrbtom.

Názov: CVIČENIE S TYČKOU v ľahu

Popis

5 jednoduchých cvičení s tyčkou v ľahu pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín hornej polovice tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Dvíhanie tyčky do flexie (predpaženia) nad hlavu, doťahovanie do flexie (predpaženia) s dopomocou tyčky, abdukcia (upaženie) s dopomocou tyčky, rotácia (vytáčanie) v ramennom kĺbe v ľahu, extrarotácia a intrarotácia (vonkajšia a vnútorná rotácia) v ramennom kĺbe v ľahu.

Názov: CVIČENIE S TYČKOU v ľahu

Popis

5 jednoduchých cvičení s tyčkou v ľahu pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín hornej polovice tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Dvíhanie tyčky do flexie (predpaženia) nad hlavu, doťahovanie do flexie (predpaženia) s dopomocou tyčky, abdukcia (upaženie) s dopomocou tyčky, rotácia (vytáčanie) v ramennom kĺbe v ľahu, extrarotácia a intrarotácia (vonkajšia a vnútorná rotácia) v ramennom kĺbe v ľahu.

Názov: CVIČENIE S TYČKOU v stoji

Popis

5 jednoduchých cvičení s tyčkou v stoji pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín hornej polovice tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Flexia (predpaženie) v ramennom kĺbe v stoji, doťahovanie do flexie (predpaženia) s dopomocou tyčky v stoji, abdukcia (upaženie) v ramennom kĺbe, extenzia (zapaženie) v ramennom kĺbe, rotácia v ramennom kĺbe.

Názov: CVIČENIE S TYČKOU v stoji

Popis

5 jednoduchých cvičení s tyčkou v stoji pre každého – natiahnutie, posilnenie a uvolnenie svalových skupín hornej polovice tela. Cvičebná zostava pozostáva z nasledujúcich cvičení (+ ich modifikácie).

Flexia (predpaženie) v ramennom kĺbe v stoji, doťahovanie do flexie (predpaženia) s dopomocou tyčky v stoji, abdukcia (upaženie) v ramennom kĺbe, extenzia (zapaženie) v ramennom kĺbe, rotácia v ramennom kĺbe.

FYZIOTERAPIA ENDO-CLINIC

Jakub Tobiáš

Mgr. Jakub Tobiaš
FYZIOTERAPEUT

Kvalifikovaný odborník v oblasti liečebnej rehabilitácie. Venuje sa mäkkým mobilizačným technikám, masážam, individuálnej a špeciálnej kinezioterapií, elektroterapií, SM systému, kineziotapingu.

FYZIOTERAPIA ENDO-CLINIC

Jakub Tobiáš

Mgr. Jakub Tobiaš
FYZIOTERAPEUT

Kvalifikovaný odborník v oblasti liečebnej rehabilitácie. Venuje sa mäkkým mobilizačným technikám, masážam, individuálnej a špeciálnej kinezioterapií, elektroterapií, SM systému, kineziotapingu.

MODERNÉ PRIESTORY

Naša moderne zariadená ambulancia neurochirurgie a liečebnej rehabilitácie s príjemnou atmosférou sa nachádza ulici Gemerská 3, Košice. Pacienti sa majú možnosť objednať v rámci ordinačných hodín na presne stanovený termín e-mailom alebo telefonicky.

MODERNÉ PRIESTORY

Naša moderne zariadená ambulancia neurochirurgie a liečebnej rehabilitácie s príjemnou atmosférou sa nachádza ulici Gemerská 3, Košice. Pacienti sa majú možnosť objednať v rámci ordinačných hodín na presne stanovený termín e-mailom alebo telefonicky.