rehabilitačná ambulancia košice Rehabilitácia po prekonaní ochorenia COVID-19 Viac informácií Viac informácií

OBJEDNAJTE SA NA REHABILITÁCIU PO COVID-19

Fyzioterapeuti rehabilitačnej ambulancie Endo-Clinic sa zameriavajú na liečenie širokého spektra diagnóz od akútnych seknutí, bolestí chrbtice, svalov, kĺbov a šliach až po komplexnejšie chronické ochorenia pohybového aparátu. Na REHABILITÁCIU PO COVID-19 v priestoroch ambulancie Endo-Clinic sa môžete objednať telefonicky na čísle +421 903 826 862.

*rehabilitáciu poskytujeme po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia COVID-19.

REHABILITÁCIA PO COVID-19
PĽÚCNA A FYZIKÁLNA REHABILITÁCIA

Zatiaľ čo sa väčšina ľudí z COVID-19 úplne zotaví, u niektorých sa môžu vyskytnúť komplikácie.
Rehabilitácia COVID-19 je zameraná na pomoc ľuďom znovu získať fyzické a kognitívne schopnosti po chorobe.

Rehabilitácia po COVID-19 na ENDO-CLINIC zahŕňa výber 3-4 liečebných procedúr podľa odporúčania fyzioterapeuta: Pľúcna rehabilitácia (tréning na úpravu rytmu dýchania, techniky na posilnenie dýchacích svalov) a Fyzikálna terapia (laser, rebox, ultrazvuk, elektroterapia, liečebná telesná výchova, kineziotaping, a ďalšie).

REHABILITÁCIA PO COVID-19
PĽÚCNA A FYZIKÁLNA REHABILITÁCIA

Zatiaľ čo sa väčšina ľudí z COVID-19 úplne zotaví, u niektorých sa môžu vyskytnúť komplikácie.
Rehabilitácia COVID-19 je zameraná na pomoc ľuďom znovu získať fyzické a kognitívne schopnosti po chorobe.

Rehabilitácia po COVID-19 na ENDO-CLINIC zahŕňa výber 3-4 liečebných procedúr podľa odporúčania fyzioterapeuta: Pľúcna rehabilitácia (tréning na úpravu rytmu dýchania, techniky na posilnenie dýchacích svalov) a Fyzikálna terapia (laser, rebox, ultrazvuk, elektroterapia, liečebná telesná výchova, kineziotaping, a ďalšie).

Pľúcna rehabilitácia

COVID-19 môže mať dlhodobé účinky na funkciu pľúc u niektorých ľudí. Tieto sú pravdepodobnejšie u pacientov s existujúcim chronickým ochorením, ktoré postihuje pľúca, ako je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc. 

Pľúcna rehabilitácia alebo respiračná fyzioterapia má nasledujúce ciele: 

 •     zníženie dýchavičnosti
 •     zlepšenie kapacity pľúc
 •     zvládnutie akýchkoľvek respiračných komplikácií
 •     zníženie vplyvu respiračných symptómov na duševné zdravie 

Rovnako ako fyzikálna terapia, aj pľúcna rehabilitácia pracuje na zlepšení svalovej sily a vytrvalosti.  Špecifické intervencie však môžu zmierniť príznaky ako kašeľ, sipot a dýchavičnosť.

 

Medzi tieto cvičenia patria: 

 •       tréning na úpravu rytmu dýchania
 •       techniky na posilnenie dýchacích svalov 

Pľúcna rehabilitácia

COVID-19 môže mať dlhodobé účinky na funkciu pľúc u niektorých ľudí. Tieto sú pravdepodobnejšie u pacientov s existujúcim chronickým ochorením, ktoré postihuje pľúca, ako je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc. 

Pľúcna rehabilitácia alebo respiračná fyzioterapia má nasledujúce ciele: 

 •     zníženie dýchavičnosti
 •     zlepšenie kapacity pľúc
 •     zvládnutie akýchkoľvek respiračných komplikácií
 •     zníženie vplyvu respiračných symptómov na duševné zdravie 

Rovnako ako fyzikálna terapia, aj pľúcna rehabilitácia pracuje na zlepšení svalovej sily a vytrvalosti.  Špecifické intervencie však môžu zmierniť príznaky ako kašeľ, sipot a dýchavičnosť.

 

Medzi tieto cvičenia patria: 

 •       tréning na úpravu rytmu dýchania
 •       techniky na posilnenie dýchacích svalov 

Fyzikálna rehabilitácia

Niektorí ľudia, ktorí sa zotavia z COVID-19, môžu potrebovať fyzikálnu rehabilitáciu, ktorá im pomôže znovu sa vrátiť k bežným činnostiam po pobyte v nemocnici alebo po obdobiach dlhodobej izolácie. Fyzikálna terapia môže pomôcť osobám so zníženou silou začať sa viac hýbať a postupne si budovať svoju vytrvalosť.

My vrámci nášho centra Endo-clinic ponúkame túto podpornú fyzikálnu liečbu:

 •      Laser
 •      Rebox
 •      Ultrazvuk
 •      Elektroterapiu
 •      Liečebnú telesnú výchovu (LTV)
 •      Kineziotaping 

Ak si človek všimne, že sa jeho príznaky zhoršujú počas alebo po cvičení, mali by zastaviť činnosť a odpočívať. Je dôležité, aby každý, kto sa zotavuje z COVID-19, starostlivo určoval tempo svojho cvičenia, aby sa nevyskytlo nejaké zranenie alebo iné vedľajšie účinky. 

Fyzikálna rehabilitácia

Niektorí ľudia, ktorí sa zotavia z COVID-19, môžu potrebovať fyzikálnu rehabilitáciu, ktorá im pomôže znovu sa vrátiť k bežným činnostiam po pobyte v nemocnici alebo po obdobiach dlhodobej izolácie. Fyzikálna terapia môže pomôcť osobám so zníženou silou začať sa viac hýbať a postupne si budovať svoju vytrvalosť.

Podľa prehľadu z roku 2020 si fyzikálna terapia pre tých, ktorí sa zotavujú z COVID-19, kladie za cieľ:

 •       obnoviť funkciu svalov
 •       znížiť pravdepodobnosť stavov duševného zdravia, ktoré môžu nastať v dôsledku obmedzenej pohyblivosti
 •       umožniť ľuďom vrátiť sa do normálneho života 

My vrámci nášho centra Endo-clinic ponúkame túto podpornú fyzikálnu liečbu:

 •      Laser
 •      Rebox
 •      Ultrazvuk
 •      Elektroterapiu
 •      Liečebnú telesnú výchovu (LTV)
 •      Kineziotaping 

Ak si človek všimne, že sa jeho príznaky zhoršujú počas alebo po cvičení, mali by zastaviť činnosť a odpočívať. Je dôležité, aby každý, kto sa zotavuje z COVID-19, starostlivo určoval tempo svojho cvičenia, aby sa nevyskytlo nejaké zranenie alebo iné vedľajšie účinky. 

Manuálna terapia

Manuálna terapia sa zaoberá práve špeciálnymi diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré slúžia na vyhľadávanie a liečbu reverzibilných, funkčných porúch pohybového aparátu. Sú to špeciálne manuálne techniky, ktorými sa analyzujú a lokalizujú poruchy pohybu v oblasti periférnych a medzistavcových kĺbov.  Voľba jednotlivých mobilizačných techník, ktoré fyzioterapeut použije sa stanoví na základe nálezu, smeru v ktorom je pohyb obmedzený a typu príslušného kĺbu.  

Týmito technikami a tréningom Vás prevedie náš fyzioterapeut Mgr. Jakub Tobiaš. Neváhajte a objednajte sa u nás. *rehabilitáciu poskytujeme po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia COVID-19.

Manuálna terapia

Manuálna terapia sa zaoberá práve špeciálnymi diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré slúžia na vyhľadávanie a liečbu reverzibilných, funkčných porúch pohybového aparátu. Sú to  špeciálne manuálne techniky, ktorými sa analyzujú a lokalizujú poruchy pohybu v oblasti periférnych a medzistavcových kĺbov.  Voľba jednotlivých mobilizačných techník, ktoré fyzioterapeut použije sa stanoví na základe nálezu, smeru v ktorom je pohyb obmedzený a typu príslušného kĺbu.  

Týmito technikami a tréningom Vás prevedie náš fyzioterapeut Mgr. Jakub Tobiaš. Neváhajte a objednajte sa u nás. *rehabilitáciu poskytujeme po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia COVID-19.

FYZIOTERAPIA ENDO-CLINIC

Jakub Tobiáš

Mgr. Jakub Tobiaš
FYZIOTERAPEUT

Kvalifikovaný odborník v oblasti liečebnej rehabilitácie. Venuje sa mäkkým mobilizačným technikám, masážam, individuálnej a špeciálnej kinezioterapií, elektroterapií, SM systému, kineziotapingu.

FYZIOTERAPIA ENDO-CLINIC

Jakub Tobiáš

Mgr. Jakub Tobiaš
FYZIOTERAPEUT

Kvalifikovaný odborník v oblasti liečebnej rehabilitácie. Venuje sa mäkkým mobilizačným technikám, masážam, individuálnej a špeciálnej kinezioterapií, elektroterapií, SM systému, kineziotapingu.

MODERNÉ PRIESTORY

Naša moderne zariadená ambulancia neurochirurgie a liečebnej rehabilitácie s príjemnou atmosférou sa nachádza ulici Gemerská 3, Košice. Pacienti sa majú možnosť objednať v rámci ordinačných hodín na presne stanovený termín e-mailom alebo telefonicky.

Rehabilitácia covid-19

MODERNÉ PRIESTORY

Naša moderne zariadená ambulancia neurochirurgie a liečebnej rehabilitácie s príjemnou atmosférou sa nachádza ulici Gemerská 3, Košice. Pacienti sa majú možnosť objednať v rámci ordinačných hodín na presne stanovený termín e-mailom alebo telefonicky.

Rehabilitácia covid-19