Vrodené vývojové chyby: najčastejšie typy

Medzi vrodené vývojové chyby, s ktorými sa v praxi sa najčastejšie stretávame patria hydrocefalus, rázštepové poruchy a predčasný zrast lebečných švov.

  • Rázštepové ochorenia (spina bifida) sú diagnostikované zvyčajne hneď po pôrode, alebo ešte počas tehotenstva. Toto ochorenie postihujúce krčnú a driekovú oblasť je spôsobené neúplným uzavretím oblúkov stavcov, následkom čoho sa nervové tkanivo dostáva mimo miechového kanála. Neurologické postihnutie môže byť rôzneho stupňa, od normálnej funkcie až po úplné ochrnutie dolných končatín a poruchy močenia a stolice. Rázštepové ochorenia sú častokrát kombinované s hydrocefalom. Liečba tohto ochorenia vo väčšine prípadoch vyžaduje operačnú intervenciu.
  • Predčasný zrast lebečných švov (kraniosynostóza) je typ vrodenej vývojovej chyby, keď tvar lebky rastom nadobúda abnormálny tvar, pričom sa predčasne zrastený šev dá na hlavičke nahmatať. Liečba je v tomto prípade operačná.
  • Hydrocefalus je zmnoženie mozgovomiechového moku vnútri lebky. Mozgovomiechový mok sa normálne nachádza v mozgových komorách a okolo mozgu a miechy. V prípade jeho zmnoženia, resp. poruche cirkulácie dochádza k zvýšenému tlaku vnútri lebky, čo sa môže prejaviť podľa závažnosti bolesťami hlavy, poruchami videnia, chôdze, až bezvedomím. Najčastejšou príčinou sú vrodené vývojové chyby, kedy sa hydrocefalus diagnostikuje niekedy už pred narodením.

Ďalšou problematickou príčinou kedy vrodené vývojové chyby blokujú tok mozgovomiechového moku, sú nádory. Hydrocefalus sa vyskytuje aj po ťažkých úrazoch, zápaloch mozgových blán a krvácaní. Chirurgickou intervenciou sa príčina odstráni spriechodnením prúdenia mozgovomiechového moku alebo jeho odvedením cez systém ventilom, najčastejšie do brušnej dutiny, kde sa prebytočný mozgovomiechový mok medzi črevnými kľučkami vstrebáva.

Vrodené vývojové chyby
Vrodené vývojové chyby

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.

neurochirurg kosice
fyzioterapeut kosice