Úrazy hlavy a chrbtice – Liečba a prevencia

Neurotraumatológia zahŕňa poranenia mozgu, miechy a periférnych nervov. Najčastejšími úrazmi sú úrazy hlavy a chrbtice, ktoré vznikajú pri:

  • športových (hlavne cyklistika, zimné športy),
  • pracovných aktivitách,
  • v dopravnej premávke a v opilosti.

Úrazy hlavy kategorizujeme podľa ich závažnosti, od jednoduchej rany a odreniny, cez otras mozgu, po ťažké krvácanie do mozgu s pohmoždením mozgového tkaniva.

Úrazy hlavy a chrbtice – liečba

Podľa stupňa postihnutia je potom zvolená liečba, od ošetrenia rany a sledovania stavu vedomia, až po okamžitý operačný výkon s odstránením krvácania a uvoľnením mozgového tkaniva. Všeobecne platí, že čím je ťažší úraz, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ostanú ťažké poúrazové následky.

Úrazy hlavy

Podobne to platí o úrazoch chrbtice, kde ľahšie úrazy , ako podvrtnutia a slabšie priame nárazy sú liečené kľudom a liekmi proti bolesti, s event. následnou rehabilitáciou, až po ťažké zlomeniny s poranením miechy, ktoré majú za následok ochrnutie príslušnej časti tela, zvyčajne trvalé. Tieto úrazy často vyžadujú okamžité operačné riešenie so spevnením chrbtice a uvoľnením miechy. Následne je nutná komplexná poúrazová starostlivosť a intenzívna rehabilitácia.

Úrazy chrbtice

Úrazy hlavy a chrbtice – prevencia

Dôležitou prevenciou je používanie ochranných pomôcok, akú sú prilby a „korytnačky“, zdravý úsudok ohľadom vlastnej výkonnosti a okolitej situácie a vyhýbanie sa alkoholu, hlavne tam, kde môže ovplyvniť rozhodovanie a predlžiť reakčný čas, čo by malo byť samozrejmé v doprave a pri športe. Veľa ťažkých a trvalo invalidizujúcich úrazov vzniká v opilosti.

Súkromná ambulancia Košice so sídlom v Medicínskom centre na ulici Gemerská 3 ponúka svojim pacientom komplexné riešenie neurochirurgických a neurologických problémov v priamej náväznosti aj liečebnú rehabilitáciu. Spokojnosť a zlepšenie zdravotného stavu pacienta je pre lekárov v Endo-Clinic prioritou, preto Vám ponúkame odbornú diagonostiku bez čakania, s možnosťou využitia doplnkových služieb medzi ktoré, patrí aj obstrek trigeminu, infúzia a intramuskulárna injekcia, mobilizačná liečba či EMG vyšetrenie.

Úrazy hlavy a chrbtice - Liečba a prevencia
Úrazy hlavy a chrbtice – Liečba a prevencia

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.

neurochirurg kosice
fyzioterapeut kosice