Rizikové povolania: môže byť Vaša chrbtica poškodená?

Chrbtica je vystavená riziku poškodenia, alebo zvýšeného opotrebovania v mnohých povolaniach. Boli by ste prekvapení, že ich zoznam je naozaj dlhý. Vplyv poškodenia chrbtice na ekonomiku nielen jedinca, ale aj hospodárstvo je výrazný. Treba si byť preto vedomý rizík a vedieť, ako jej poškodeniu môžme predchádzať.

Všeobecne platí, že najrizikovejšími povolaniami sú tie, kde pracovníci ťažkom pracujú, dvíhajú ťažké bremená, opakovane sa zohýnajú a vytáčajú, pracujú v neobvyklých polohách, pracujú s vibračnými zariadeniami, v statických polohách ( dlhé sedenie, státie).

Rizikové povolania

Dve z týchto povolaní majú najvyššie riziko poškodenia chrbtice, a to konkrétne krčnej a driekovej chrbtice. Sú to robotníci na stavbách, ošetrovatelia a sestričky. Dôležitým faktorom je aj to, že pracovníci sa nechcú dať vypísať, aby neprišli o prácu, a preto svoje problémy dostatočne nedoliečia.

Na ďalších miestach sú povolania, ako pracovníci v skladoch, zubári a chirurgovia, záhradníci, pracovníci v pokladniach.

Chrbtica je vystavená záťaži a nadmernému opotrebovaniu aj u pracovníkov aerolínií (presun batožiny), pracovníkov pri výrobných linkách, pekárov, vodičov z povolania, elektrikárov, inštalatérov, pokladačov podláh, pracovníkov v chemických čistiarňach, farmárov, požiarnikov, čašníkov, mechanikov a opravárov áut, pracovníkov v sedavom zamestnaní v administratíve a u profesionálnych športovcov. Niektoré zamestnania majú väčšie riziko poškodenia chrbtice ako iné.

Ako predísť poškodeniu chrbtice?

Častokrát nie je ľahké zmeniť zamestnanie alebo povolanie (rizikové povolania), preto s týmto rizikom treba rátať. Je dobré o ňom vedieť ideálne už v čase, keď sa človek pre povolanie rozhoduje, a v prípade, že problémy s chrbticou má už pred nástupom do niektorého zo spomínaných povolaní, môže rátať v budúcnosti s ich prehĺbením. Najlepšou prevenciou je jednak dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, ale aj  primeraná opatrnosť. Akonáhle sa problémy objavia, netreba ich podceňovať, ideálne je zistiť, čo je ich príčinou, a túto následne odstrániť, alebo jej prispôsobiť pracovné aktivity.

Veľmi dôležitý je dostatočný oddych, relax, primerané športovo-rekreačné aktivity. Sám človek musí mať najväčší záujem na tom, aby si zachoval svoju práceschopnosť, a tým aj svoj komfort čo najdlhšie.

Rizikové povolania požkodená chrbtica

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.

neurochirurg kosice
neurolog kosice
fyzioterapeut kosice