Rehabilitácia COVID-19

Rehabilitácia po prekonaní ochorenia COVID-19 (RESPIRAČNÁ FYZIOTERAPIA)

OBJEDNAJTE SA NA PĽÚCNU REHABILITÁCIU

Krátka čakacia doba na vyšetrenie umožňuje skorší postup k ďalším možnostiam liečby, a tým skorší návrat do aktívneho života. Pacienti sa majú možnosť objednať v rámci ordinačných hodín na presne stanovený termín.

Na PĽÚCNU REHABILITÁCIU v priestoroch ambulancie Endo-Clinic sa môžete objednať telefonicky na čísle +421 903 826 862.

ZDRAVIE MÁME LEN JEDNO

REHABILITÁCIA PO PREKONANÍ COVID-19

Zatiaľ čo sa väčšina ľudí z COVID-19 úplne zotaví, u niektorých sa môžu vyskytnúť komplikácie.
Rehabilitácia COVID-19 je zameraná na pomoc ľuďom znovu získať fyzické a kognitívne schopnosti po chorobe.

Rehabilitácia po COVID-19 na ENDO-CLINIC zahŕňa výber 3-4 liečebných procedúr podľa odporúčania fyzioterapeuta: Pľúcna rehabilitácia (tréning na úpravu rytmu dýchania, techniky na posilnenie dýchacích svalov) a Fyzikálna terapia (laser, rebox, ultrazvuk, elektroterapia, liečebná telesná výchova, kineziotaping, a ďalšie).

Ľudia, ktorí majú závažné príznaky môžu potrebovať pomoc. Môže to zahŕňať:
 • fyzikálnu terapiu
 • pľúcnu rehabilitáciu
 • manuálnu terapiu

Prvé dôkazy naznačujú, že niektoré komplikácie, ako napríklad poškodenie srdca alebo pľúc, sa môžu časom zlepšiť, najmä ak sa im dostane rýchlej rehabilitačnej starostlivosti.

Kto môže potrebovať rehabilitáciu po COVID-19?

 COVID-19 môže na telo pôsobiť rôznymi spôsobmi. Podľa výskumu Čínskeho centra zameraného na choroby a prevenciu sa vo februári 2020 zistilo, že zatiaľ čo u 81% ľudí sa vyskytne mierne až stredne závažné ochorenie a zotavia sa bez liečby, u 14% sa objavia závažné príznaky, ktoré môžu trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Ľudia, ktorí sa zotavujú z ťažkej choroby alebo ktorí majú dlhodobý priebeh COVID-19, môžu potrebovať rehabilitáciu na zvládnutie následkov COVID-19.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) medzi ne patria: 

 •       poškodenie pľúc
 •       poškodenie alebo zápal srdca, ako je myokarditída alebo perikarditída
 •       kognitívne poruchy, ktoré ovplyvňujú pamäť alebo koncentráciu
 •       stavy, ktoré ovplyvňujú krvné cievy, napríklad zrážanie krvi
 •       trvalé následky komplikácií, ako sú infarkty, mŕtvica alebo pľúcna embólia
 •       úzkosť, depresia alebo trauma
 •       bolesť svalov alebo kĺbov
 •       chronická únava 

Ľudia, ktorí vyžadovali ventiláciu, zatiaľ čo mali COVID-19, môžu zažiť ďalšie komplikácie, ako napríklad delírium alebo poranenie dýchacích ciest. Trvalá únava alebo dlhodobý pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) môžu tiež oslabiť svaly v dôsledku dlhšieho odpočinku.Zhrnieme si typy rehabilitácie, ktoré môžu pomôcť ľuďom zotavujúcim sa z COVID-19, a na jej dlhodobé účinky.

Rehabilitácia po COVID-19 zahŕňa výber z 3-4 liečebných procedúr podľa odporúčania fyzioterapeuta: Pľúcna rehabilitácia (tréning na úpravu rytmu dýchania, techniky na posilnenie dýchacích svalov) a Fyzikálna terapia (laser, rebox, ultrazvuk, elektroterapia, liečebná telesná výchova, kineziotaping, a ďalšie).

Fyzikálna rehabilitácia

Niektorí ľudia, ktorí sa zotavia z COVID-19, môžu potrebovať fyzikálnu rehabilitáciu, ktorá im pomôže znovu sa vrátiť k bežným činnostiam po pobyte v nemocnici alebo po obdobiach dlhodobej izolácie. Fyzikálna terapia môže pomôcť osobám so zníženou silou začať sa viac hýbať a postupne si budovať svoju vytrvalosť.

Podľa prehľadu z roku 2020 si fyzikálna terapia pre tých, ktorí sa zotavujú z COVID-19, kladie za cieľ:

 •       obnoviť funkciu svalov
 •       znížiť pravdepodobnosť stavov duševného zdravia, ktoré môžu nastať v dôsledku obmedzenej pohyblivosti
 •       umožniť ľuďom vrátiť sa do normálneho života 

My vrámci nášho centra Endo-clinic s.r.o. ponúkame túto podpornú fyzikálnu liečbu:

 •      Laser
 •      Rebox
 •      Ultrazvuk
 •      Elektroterapiu
 •      Liečebnú telesnú výchovu (LTV)
 •     Kineziotaping 

Ak si človek všimne, že sa jeho príznaky zhoršujú počas alebo po cvičení, mali by zastaviť činnosť a odpočívať. Je dôležité, aby každý, kto sa zotavuje z COVID-19, starostlivo určoval tempo svojho cvičenia, aby sa nevyskytlo nejaké zranenie alebo iné vedľajšie účinky. 

Interferenčné prúdy predstavujú impulzné dvoj, alebo štvorpólové prúdy, ktoré majú tonizačný a analgetický účinok, prekrvujú tkanivo, zlepšujú vstrebávanie a formujú svalstvo. Ide o stredno-frekvenčné prúdy, ktoré účinkujú dráždivo na nervovo-svalové tkanivo.

Pľúcna rehabilitácia

COVID-19 môže mať dlhodobé účinky na funkciu pľúc u niektorých ľudí. Tieto sú pravdepodobnejšie u pacientov s existujúcim chronickým ochorením, ktoré postihuje pľúca, ako je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc. 

Pľúcna rehabilitácia alebo respiračná fyzioterapia má nasledujúce ciele: 

 •     zníženie dýchavičnosti
 •     zlepšenie kapacity pľúc
 •     zvládnutie akýchkoľvek respiračných komplikácií
 •     zníženie vplyvu respiračných symptómov na duševné zdravie 

Rovnako ako fyzikálna terapia, aj pľúcna rehabilitácia pracuje na zlepšení svalovej sily a vytrvalosti.  Špecifické intervencie však môžu zmierniť príznaky ako kašeľ, sipot a dýchavičnosť.

 

Medzi tieto cvičenia patria: 

 •       tréning na úpravu rytmu dýchania
 •       techniky na posilnenie dýchacích svalov 
Manuálna terapia

Manuálna terapia sa zaoberá práve špeciálnymi diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré slúžia na vyhľadávanie a liečbu reverzibilných, funkčných porúch pohybového aparátu. Sú to  špeciálne manuálne techniky, ktorými sa analyzujú a lokalizujú poruchy pohybu v oblasti periférnych a medzistavcových kĺbov.  Voľba jednotlivých mobilizačných techník, ktoré fyzioterapeut použije sa stanoví na základe nálezu, smeru v ktorom je pohyb obmedzený a typu príslušného kĺbu.  

Týmito technikami a tréningom Vás prevedie náš fyzioterapeut Mgr. Jakub Tobiaš. Neváhajte a objednajte sa u nás. *rehabilitáciu poskytujeme po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia COVID-19.

„Zdravie máme len jedno“.

Tím Endoclinic s.r.o.

Týmito technikami a tréningom Vás prevedie náš fyzioterapeut Mgr. Jakub Tobiaš. Neváhajte a objednajte sa u nás. „Zdravie máme len jedno“.