Poškodenie platničiek – Ako zmierniť bolesti chrbtice ?

Súčasná doba so sebou prináša moderné výdobytky vedy a techniky, ktoré sú príčinou zvýšeného výskytu tzv. civilizačných chorôb. V dnešnej dobe je jednou z príčin nepríjemnej bolesti chrbtice poškodenie platničiek. Úlohou platničky je plniť funkciu nárazníka medzi dvoma stavcami, a zároveň ich spájať. Keď je platnička opotrebovaná, túto úlohu prestáva plniť.

Jednou skupinou sú aj problémy s chrbticou – bolesti chrbtice (hrudnej, krčnej a driekovej). Najčastejšou príčinou je zlá životospráva, málo pohybu, nesprávne držanie tela vyplývajúce zo sedavého zamestnania a stres.

Degenerácie alebo poškodenie platničiek následne spôsobuje bolesti chrbtice, či už priamo tlakom na nervový koreň, čo pacient vníma ako bolesť vyžarujúcu do hornej alebo dolnej končatiny. Bolesť môže vzniknúť vo forme svalových spazmov či nestability chrbtice pri určitých pohyboch a pri niektorých polohách.

Ako sa prejavuje poškodenie platničiek?

Pri vysunutí veľkej časti platničky môže dôjsť k :

  • silným bolestiam vystreľujúcimdo končatín a knáslednému oslabnutiu končatiny,
  • zníženej schopnosti ovládania dolných končatín, predovšetkým pri postihnutí krčných a hrudných platničiek,
  • problémom s chôdzou pri chronickom postihnutí driekových platničiek.

Pacient sa v takom prípade musí na chvíľu zastaviť, resp. sa ľahko predkloniť (napríklad oprieť sa o nákupný vozík). Opotrebovaná platnička nedostatočne spája priľahlé stavce, ktoré sa následne pod vplyvom záťaže začnú navzájom posúvať, čím zužujú miechový kanál a utláčajú nervové korene.

Sekavá bolesť v oblasti drieku

Pacient tento stav vníma zvyčajne ako opakované seknutia, sekavé bolesti v oblasti drieku – hlavne ak sa snaží v stoji alebo v predklone vykonať nejakú činnosť alebo zdvihnúť bremeno. Častokrát je takto postihnutých niekoľko platničiek nad sebou, na viacerých úrovniach. V dôsledku toho dôjde ku bolestivému dráždeniu svalstva chrbtice, čo sa prejaví bolestivým spazmom, teda stiahnutím svalstva.

Poškodenie platničiek – správna diagnostika

Poznáme rôzne stupne degenerácie platničiek, preto je mimoriadne dôležité zvoliť adekvátnu liečbu.  Základom je správna a presná diagnostika. Na jej základe Vám bude odporučená liečba, ktorá začína úpravou životného štýlu, vylúčením aktivít, ktoré chrbtici škodia a naopak pridaním aktivít, ktoré chrbticu posilňujú. Už touto zmenou pacient zaznamenáva výraznú úľavu od bolesti chrbtice.

Pokiaľ je poškodenie platničiek malého rozsahu– je možné zbaviť sa bolesti chrbtice natrvalo. Všeobecne však platí, že ako dlho chrbticu nesprávne zaťažujeme (napríklad nesprávnou polohou pri práci), toľko času by sme mali venovať jej uvoľneniu vo forme rekreačného pohybu, event. masáže.

Bolesti chrbtice môžu byt sprievodným javom ochorení iných orgánov alebo systémov, napríklad srdca, obličiek, dýchacích a tráviacich orgánov, močových ciest a gynekologických ochorení.

Ako zmierniť bolesti chrbtice ?

V prvom rade je nutné konať tak, aby ste si ešte viac nepoškodili. Ak  sa bolesti z driekovej oblastí nešíria do dolnej končatiny, stačí dodržať kľudový režim, ľahnúť si na niekoľko dní do vyhovujúcej polohy.

Je vhodné užiť:

  • bežné analgetiká
  • lokálne náplaste
  • zotrvať v teple

Ak ťažkosti neprestávajú, treba vyhľadať odbornú pomoc. Ak sú prejavy intenzívnejšie, bolesti vyžarujú do končatiny, končatina oslabla alebo došlo k poruche citlivosti, je nutné vyhľadať lekára. Bez dôkladného vyšetrenia sa neodporúča manipulačná liečba!

Kedy treba vyhladať zdravotnú starostlivosť?

Po návšteve lekára je zvyčajne doporučená správna pohybová aktivita. S tou je dôležité začať pod odborným dohľadom, na ambulantnej rehabilitácii alebo s lektorom, ktorý individuálne prispôsobí riadený, postupný cvičebný program- čím predchádzame zhoršeniu zdravotného stavu. Vhodné sú techniky, ktorými sa cielene uvoľnia bolestivé miesta. Dôležité je posilnenie brušných svalov  pozor, nie “sklápačkami”!).

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.

neurochirurg kosice
fyzioterapeut kosice