MUDr. Aurélia Kollová, PhD. MBA

Neurochirurg
Neurochirurg Košice Endoclinic Sukromná neurochirurgická ambulancia
Neurochirurgická ambulancia Endoclinic | Neurochirurg Košice | Aurélia Kollová

Jazyky:

anglický, ruský

MUDr. Aurélia Kollová, PhD. MBA

Neurochirurg Košice | Aurélia Kollová je špecialistka s medzinárodnými skúsenosťami v stereotaktickej, funkčnej neurochirurgii, rádiochirurgii a onkoneurochirurgii, so skúsenosťami s mikroskopickou a endoskopickou operačnou technikou. Má vyše 20 rokov skúseností s liečbou degeneratívnych ochorení krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice. Možnosť neurochirurgickej konzultácie na Endoclinic v anglickom jazyku.

Vzdelanie:

1994
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor Všeobecné lekárstvo s vyznamenaním
2011
MBA- University of Liverpool
1997-2000
PhD. - Oddelenie stereotaktickej a radiačnej neurochirurgie- Gama nôž a 3. LF Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika
1994-súčasnosť
Neurochirurgická klinika UNLP, Tr. SNP 1, Košice
1998
atestácia I. stupňa v odbore Chirurgia na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Katedra Chirurgie , Bratislava
2005-2006
National Centre for Stereotactic Neurosurgery and Department of Neurosurgery, Royal Hallamhire Hospital Sheffield, Veľká Británia

Kurzy a stáže:

2003
Odborná stáž na Department of Neurosurgery, University of Iowa, USA.
2000-2003
EANS ( European Association of Neurosurgical Societies) kurzy- Nice, Amsterdam, Praha, Bonn, ukončené skúškou EANS.
2011
5th ESSFN Hands-on kurz v epileptochirurgii, Ghent, Belgicko
2012
Kurz hĺbkovej mozgovej stimulácie- Pecs, Maďarsko
2012
Endoskopická operačná liečba adenómov hypofýzy- Neurochirurgická klinika Ostrava
2013
Hĺbková mozgová stimulácia – Queens Square, Londýn, UK
2016
Hands-on cadaver workshop by Joimax- kurz endokopickej operácie chrbtice Dusseldorf, Nemecko
2016
1st South-East-European Symposium of minimally invasive full endoscopic Spine Surgery. Belehrad, Srbsko

Miľníky klinickej praxe:

2007
prvá implantácia stimulátora n. vagus na Slovensku, na Neurochiriurgickej klinike v Košiciach
2014
prvé operácie hĺbkovej mozgovej stimulácie na Neurochiriurgickej klinike v Košiciach
2015
prvé endoskopické operácie hypofýzy
2016
prvá endoskopická operácia kraniosynostózy

Špecializácia:

Onkologická neurochirurgia- diagnostika a liečba zhubných aj nezhubných nádorov mozgu a miechy
Detská neurochirurgia- diagnostika a liečba hydrocefalu, onkologických ochorení, vrodených vývojových vád CNS
Funkčná neurochirurgia- chirurgická liečba extrapyramídových ochorení ( Parkinsonova choroba, esenciálny tras, dystónia), epilepsie, bolestí trojklaného nervu,

Členstvo v organizáciách:

Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť, Neurochirurgická spoločnosť
ESSFN- European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery

Iné:

Spoluautorka učebných textov pre LF UPJŠ v Košiciach a monografíí v slovenskom a anglickom jazyku
Neurochirurg Košice Endoclinic Sukromná neurochirurgická ambulancia