Onkologické ochorenia – nádory mozgu a miechy

Centrálny (mozog a miecha) a periférny nervový systém (periférne nervy) môže byť postihnutý onkologickými ochoreniami. V prípade, že nádory mozgu spôsobujú neurologické príznaky, je nutné ich operačné odstránenie, cielené ožiarenie (gama nôž, stereotaktický LINAC), alebo kombinácia oboch techník.

Nádorové ochorenia – príznaky

Nádorové ochorenia môžu byť vo všeobecnosti zhubné (malígne) alebo nezhubné (benígne). Príznaky zo strany postihnutia nervového systému sú najčastejšie:

 • poruchy hybnosti  a tŕpnutie končatín, resp. polovice tela,
 • zmeny správania a osobnosti, poruchy reči a vyjadrovania,
 • epileptické záchvaty,
 • bolesti hlavy,
 • poruchy videnia,
 • strata sluchu a hučanie v ušiach,
 • poruchy stability a chôdze,
 • silné bolesti chrbtice.

Zvláštnu pozornosť treba venovať týmto príznakom u onkologických pacientov, ktorí sa už na zhubný nádor liečia, pretože sa môže jednať o metastázy. Diagnostika sa opiera okrem príznakov o zobrazovacie metodiky, ako je CT, MRIPET CT vyšetrenie.

nádory mozgu

Druhy nádorových ochorení

Nezhubné nádory mozgu

Najčastejšími nezhubnými nádormi postihujúcimi mozog a miechu sú:

 • meningeómy (vyrastajúce z obalov mozgu a miechy),
 • schwannómy (vyrastajúce z obalov nervov)
 • adenómy hypofýzy (podmozgovej žľazy).

U meningeómov a adenómov hypofýzy, ak sú náhodným nálezom, častokrát stačí ich sledovanie, nakoľko majú nízku rastovú aktivitu. V prípade, že nezhubné nádory mozgu spôsobujú neurologické príznaky, je nutné ich operačné odstránenie, cielené ožiarenie (gama nôž, stereotaktický LINAC), alebo kombinácia oboch techník.

nezhubny nador

Zhubné nádory mozgu

Najčastejšími zhubnými nádormi sú nádory vychádzajúce z tkaniva mozgu – astrocytómy, ktoré môžu mať rôzny stupeň malignity. S vekom rastie frekvencia metastáz do mozgu pri iných onkologických ochoreniach (rakovina pľúc, prsníka, lymfóm), chrbticu postihujú metastázy rakoviny prostaty, obličiek, čreva, maternice a vaječníkov a tiež plazmocytóm.

V týchto prípadoch je liečba nevyhnutná a zvyčajne spočíva v operačnom odstránení celého nádoru, alebo jeho časti, s následnou onkologickou liečbou- ožiarením a chemoterapiou.  Následná onkologická liečba už patrí do rúk onkológa.

zhubny nador