ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

NÁDORY MOZGU A MIECHY

Centrálny (mozog a miecha) a periférny nervový systém (periférne nervy) môže byť postihnutý onkologickými ochoreniami. V prípade, že nádory mozgu spôsobujú neurologické príznaky, je nutné ich operačné odstránenie, cielené ožiarenie (gama nôž, stereotaktický LINAC), alebo kombinácia oboch techník.

Nádorové ochorenia – príznaky

Nádorové ochorenia môžu byť vo všeobecnosti zhubné (malígne) alebo nezhubné (benígne). Príznaky zo strany postihnutia nervového systému sú najčastejšie:

 • poruchy hybnosti  a tŕpnutie končatín, resp. polovice tela,
 • zmeny správania a osobnosti, poruchy reči a vyjadrovania,
 • epileptické záchvaty,
 • bolesti hlavy,
 • poruchy videnia,
 • strata sluchu a hučanie v ušiach,
 • poruchy stability a chôdze,
 • silné bolesti chrbtice.

Zvláštnu pozornosť treba venovať týmto príznakom u onkologických pacientov, ktorí sa už na zhubný nádor liečia, pretože sa môže jednať o metastázy. Diagnostika sa opiera okrem príznakov o zobrazovacie metodiky, ako je CTMRI a PET CT vyšetrenie.

 

Druhy nádorových ochorení

Nezhubné nádory mozgu

Najčastejšími nezhubnými nádormi postihujúcimi mozog a miechu sú:

 • meningeómy (vyrastajúce z obalov mozgu a miechy),
 • schwannómy (vyrastajúce z obalov nervov)
 • adenómy hypofýzy (podmozgovej žľazy).

U meningeómov a adenómov hypofýzy, ak sú náhodným nálezom, častokrát stačí ich sledovanie, nakoľko majú nízku rastovú aktivitu. V prípade, že nezhubné nádory mozgu spôsobujú neurologické príznaky, je nutné ich operačné odstránenie, cielené ožiarenie (gama nôž, stereotaktický LINAC), alebo kombinácia oboch techník.

Zhubné nádory mozgu

Najčastejšími zhubnými nádormi sú nádory vychádzajúce z tkaniva mozgu – astrocytómy, ktoré môžu mať rôzny stupeň malignity. S vekom rastie frekvencia metastáz do mozgu pri iných onkologických ochoreniach (rakovina pľúc, prsníka, lymfóm), chrbticu postihujú metastázy rakoviny prostaty, obličiek, čreva, maternice a vaječníkov a tiež plazmocytóm.

V týchto prípadoch je liečba nevyhnutná a zvyčajne spočíva v operačnom odstránení celého nádoru, alebo jeho časti, s následnou onkologickou liečbou- ožiarením a chemoterapiou.  Následná onkologická liečba už patrí do rúk onkológa.

Chirurgická liečba nádorov mozgu.

Vaše pohodlie je našou prioritou

Ambulancie Endo-Clinic

Súkromná ambulancia so sídlom v medicínskom centre na ulici Gemerská 3 v Košiciach, ponúka svojim pacientom komplexné riešenie neurochirurgických problémov v priamej náväznosti aj liečebnú rehabilitáciu. 

Krátka čakacia doba na vyšetrenie umožňuje skorší postup k ďalším možnostiam liečby, vrátane chirurgickej a tým skorší návrat do aktívneho života. Pacienti sa majú možnosť objednať v rámci ordinačných hodín na presne stanovený termín.

Na vyšetrenie v priestoroch ambulancie Endo-Clinic sa môžete objednať telefonicky na +421 903 826 862.

Kvalifikovaní špecialisti Endo-Clinic Vám poskytnú komplexné riešenie neurochirurgických problémov a ochorení ako napríklad: degeneratívne a traumatické ochorenia chrbtice, onkologické ochorenia mozgu, miechy a lebky, vrodené vývojové chyby, hydrocefalus, ochorenia periférnych nervov, epilepsia, Parkinsonova choroba, esenciálny tremor a dystónie.

Liečebná rehabilitácia je zameraná na diagnostiku a liečbu skolióz, poúrazových a pooperačných stavov, chybného držania tela a úrazov, ktoré vznikajú pri rekreačnom športe. Špecializujeme sa na bežné bolesti chrbtice spôsobené nesprávnym životným štýlom alebo sedavým zamestnaním, chronické ochorenia pohybového aparátu, bežné preťaženie svalov, závraty, tinitus a seknutie v krížoch.

 • neurochirurgia kosice
 • neurochirurgia kosice
 • rehabilitácia košice
 • SM systém košice