Obrna lícneho nervu (n.facialis)

Nervus Facialis

OBRNA LÍCNEHO NERVU (n.facialis)

Paréza (obrna) nervus facialis je pomerne bežná choroba, rozpoznávame parézu periférnu alebo centrálnu podľa toho, kde je nerv poškodený. Pri periférnej paréze je porucha funkcie lícneho nervu, jeho hornej aj dolnej vetvy. Prejavuje sa nedovieraním oka, vyhladenou nosovou ryhou, poklesnutým ústnym kútikom, vytekaním slín, bolesťami za uchom a pocitom suchosti až zápalmi spojovky v dôsledku jej vysychania kvôli nedovieraniu oka.

Diagnostika a liečba patrí do kompetencie neurológa a rehabilitácia potom do rúk fyzioterapeuta. Presná príčina nie je známa, predpokladá sa pôsobenie chladu, prievanu, a vírusové ochorenie. Častokrát aj napriek liečbe zostáva asymetria tváre. V liečbe sa uplatňujú kortikoidy tlmiace zápal, lieky proti vírusovým infekciám, vitamíny skupiny B, umelé slzy a masti do oka.

Významnou súčasťou liečby je rehabilitácia, ktorá pozostáva z reedukácie pohybu oslabených svalových skupín pod dohľadom fyzioterapeuta, z manuálnej terapie, masáže,  aplikácie tepla, elektrostimulácie aj ošetrenia laserom.

Aký je postup pri rehabilitácii lícneho nervu?

Reedukácia využíva aktívnu spoluprácu pacientov. Pacient je vopred informovaný o priebehu pohybu, ktorý bude vykonávať. Reedukovaný pohyb nasleduje okamžite po stimulácii. Pohyb vykonávame pasívne v stupňoch 0 a 1 podľa svalového testu, aktívne s pomocou, a v 2 aktívne bez pomoci.

Manuálna stimulácia sa používa pri svalovej sile 0 – 2. Je to podporná technika, ktorou sa snažíme znovu nadviazať prerušený reflexný oblúk. Stimuláciu vykonáva jeden alebo dva prsty, ktoré vykonávajú chvenie pohybov v smere kontrakcie stimulovaného svalu od začiatku do štipky.

V akútnom štádiu ochorenia vykonávame ľahkú masáž bruškami prstov kraniálnym smerom aby sme kompenzovali pokles hypotonických svalov. Začíname na krku a pokračujte smerom k čelu. Môžeme tiež použiť miesenie medzi palcami a ukazovákmi oboch rúk a jemnú „poklopovú“ masáž na tonizáciu svalov. V prípade dlhotrvajúcich paréz sa aplikuje hlbšia masáž. Pri tvrdom podkoží a kontraktúrach aplikujeme uvoľňovanie skrátených tkanív. 

Podkožné tkanivo uvoľňujeme vytvorením kožných rias medzi palcami oboch rúk. Skrátené svaly uvoľňujeme ich vyťahovaním do dĺžky v opačnom smere ich kontrakcie.

Liečba trvá týždne niekedy až mesiace v závislosti od typu poškodenia a celkovej spolupráce pacienta ako aj  aktívneho každodenného cvičenia oslabených svalov najmä v domácom prostredí. Dôležité je liečbu zahájiť, čo najskôr, pre čo najlepší výsledok. 

V prípade nedoliečenia obrny lícneho nervu môže dôjsť ku tzv. synkinézam, kedy pohyb jednej svalovej skupiny vyvolá pohyb inej svalovej skupiny nesúvisiacej s týmto konkrétnym pohybom. Tiež môže dôjsť ku svalovým kontraktúram, teda stiahnutiam  mimického svalstva.

Významnou súčasťou liečby obrny lícneho nervu je rehabilitácia, ktorá pozostáva z reedukácie pohybu oslabených svalových skupín pod dohľadom fyzioterapeuta, z manuálnej terapie, masáže, aplikácie tepla, elektrostimulácie aj ošetrenia laserom.

Zdravie máme len jedno

REHABILITÁCIA PO COVID-19

Zatiaľ čo sa väčšina ľudí z COVID-19 úplne zotaví, u niektorých sa môžu vyskytnúť komplikácie. Rehabilitácia COVID-19 je zameraná na pomoc ľuďom znovu získať fyzické a kognitívne schopnosti po chorobe.

S týmito technikami a tréningom Vám sa radosťou poradí a pomôže náš fyzioterapeut Mgr. Jakub Tobiaš. Na vyšetrenie sa možno objednať telefonicky +421 903 826 862 – kontakt – PhDr. Ľudmila Lojová, zdravotnícky manažér.