Migréna – Pulzujúca bolesť hlavy

Migréna je silná, pulzujúca bolesť hlavy, zvyčajne jednej polovice hlavy. Často je sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, výraznou precitlivenosťouna zvuk a svetloplachosťou. Svojim nositeľom spôsobuje nemalé problémy, ba dokonca ich zvykne vyradiť z bežného pracovného aj spoločenského života a u mnohých je pomerne ťažké nastaviť optimálnu liečbu.

Záchvaty migrény spôsobujú výrazné bolesti hlavy, ktoré môžu byť tak silné, že sú pre pacienta zneschopňujúce v zmysle vykonávania bežných denných aktivít. Záchvaty migrény trvajú vo väčšine prípadoch niekoľko hodín, niekedy tieto bolesti prejdú až po niekoľkých dňoch.

Silným bolestiam hlavy môžu predchádzať príznaky nazývané aura. Prejavujú sa ako záblesky svetla, výpady v zornom poli, trpnutie a mravenčenie  polovice tváre, alebo trpnutie končatín.

Migréna: Príznaky

Migréna často vzniká v detstve, v puberte alebo v mladosti. Priebeh migrény má zvyčajne štyri fázy: prodrómy, auru, samotné migrenózne bolesti a obdobie doznievania bolestí.

Prodrómy, alebo obdobie pred migrenóznymi bolesťami

Jeden alebo dva dni predmigrénou môže pacient pozorovať nižšie uvedené príznaky, ktoré upozorňujujú na príchod migrény:

 • Zápcha
 • Zmeny nálady od depresie po eufóriu
 • Silná chuť na určité jedlo
 • Stuhnutie šije
 • Zvýšený pocit smädu a častejšie močenie
 • Časté zívanie.

Aura

Aura je príznakom podráždenia nervového systému. Zvyčajne sa prejavuje vo forme porúch zraku, rôznych zábleskov, vĺn či lomených obrazov. Môže sa objaviť pred alebo počas epizódy migrény. Väčšina pacientov má migrénu bez aury.

Každý z týchto príznakov zvyčajne začína postupne, jeho intenzita sa postupne zvyšuje a trvá 20-60 minút. Aura migrény sa môže prejavovať ako:

 • Porucha zrakového vnemu – vnímanie rôznych tvarov, jasných zábleskov, a svetelných lúčov
 • Stratazraku
 • Tŕpnutiea mravenčenie rúk a nôh
 • Oslabnutie alebo necitlivosť niektorej časti tela
 • Problémy s rečou a vyjadrovaním
 • Porucha sluchového vnemu
 • Nekontrolované zášklby svalstva

Ak je  migréna sprevádzaná oslabnutím končatín polovice tela, je nazývaná hemiplegická migréna.

Záchvat migrény

Neliečená migréna trvá zvyčajne v rozmedzí  4-72 hodín. Môže sa vyskytovať výnimočne, alebo niekoľkokrát do mesiaca. Počas záchvatu migrény pacient  zvyčajne pociťuje:

 • Bolesti polovice hlavy, alebo celej hlavy
 • Pulzujúcu a bodavú bolesť
 • Precitlivenosť na svetlo, zvuk, pachy a dotyk
 • Nevoľnosť a vracanie
 • Zahmlené videnie
 • Závrate s pocitom na odpadnutie a kolapsom

Príznaky po odznenízáchvatu migrény

Poslednou fázou migrény je fáza po odznení záchvatu. Pacient sa v tejto fáze cíti vyčerpaný a unavený. Počas nasledujúcich 24 hodín môže pacient pociťovať nasledujúce problémy:

 • Zmätenosť
 • Náladovosť
 • Závrate
 • Slabosť
 • Precitlivenosťna svetlo a zvuky

Migréna: Kedy vyhľadať lekára ?

Migrény sú často prehliadnuté, nediagnostikované a neliečené. Ak sa u Vás vyskytujú príznaky záchvatu migrény, zaznamenávajte si ich výskyt, intenzitu, ako aj to, čo ste proti nim podnikli a s akým efektom. Následne sa objednajte na konzultáciu k lekárovi a svoje ťažkosti s nám prekonzultujte.

Aj keď zvyknete mať bolesti hlavy, ale ich intenzita alebo charakter sa zmení, vyhľadajte lekára.

Ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov, vyhľadajte lekára okamžite, alebo choďte na pohotovosť, pretože môžu predstavovať závažnejší problém:

 • Náhla prudká bolesť, akoby „udrel hrom“
 • Bolesť hlavy spojená s horúčkou, pocitom stuhnutej šije, zmätenosťou, epileptickými záchvatmi, dvojitým videním, slabosťou, necitlivosťou alebo poruchami reči.
 • Bolesti hlavy po úraze, hlavne keď sa postupne zhoršujú.
 • Chronické bolesti hlavy, ktoré sa zhoršujú po kašli, fyzickej záťaži, tlaku na stolicu alebo náhlom pohybe.
 • Novo vzniknuté bolesti hlavy u osôb nad 50 rokov.

Endo-Clinic špecialisti sa zaoberajú komplexným riešením stavov migrény.

Migréna - Pulzujúca bolesť hlavy
Migréna – Pulzujúca bolesť hlavy

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.

neurochirurg kosice
fyzioterapeut kosice