Migréna – Prevencia migrény

Migréna je silná, pulzujúca bolesť hlavy, zvyčajne jednej polovice hlavy. Často je sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, výraznou precitlivenosťouna zvuk a svetloplachosťou. Prevencia migrény je založená na zmene životného štýlu a stratégie na zvládnutie týchto faktorov, ktoré môžu znížiť frekvenciu aj závažnosť migrenóznych záchvatov.

Záchvaty migrény spôsobujú  výrazné bolesti trvajúce hodiny až niekoľko dní, môžu byť tak silné, že sú pre pacienta zneschopňujúce v zmysle vykonávania bežných denných aktivít.

Silným bolestiam hlavy môžu predchádzať príznaky nazývané aura. Prejavujú sa ako záblesky svetla, výpady v zornom poli,tŕpnutie a mravenčenie  polovice tváre, alebo tŕpnutiekončatín.

Prevencia migrény

  • Trannskutánna stimulácia supraorbitálneho nervu (t-SNS) – Toto zariadenie (Cefaly),  podobné čelenke s elektródami bolo schválené FDA v USA na prevenciu migrény. U osôb, ktoré ju používajú, bolo evidovaných menej záchvatov.
  • Statégia „ Nauč sa s tým žiť“ (anglicky „Learn to cope“- LTC) – Posledné štúdie ukazujú, že stratégia „ Nauč sa s tým žiť“  pomáha predchádzať migrénam. Počas jej tréningu je osoba postupne vystavovaná faktorom vyvolávajúcim záchvaty migrény v snahe znížiť vnímavosť človeka voči týmto faktorom.  LTC  môže byť tiež kombinovaná  s kognitívne-behaviorálnou terapiou. V každom prípade, veľa otázok je tu stále nezodpovedaných, a preto sú predmetom ďalšieho výskumu.
  • Vytvorenie stabilného denného plánu -Dôležitá je pravidelná životospráva s pravidelným spánkom a pravidelným jedlom. Dôležité je vyhnúť sa stresu čo najviac.
  • Pravidelné cvičenie a fyzické aktivity – Pravidelné aeróbne cvičenie je vnímané ako skvelý prostriedok – prevencia migrény – pretože znižuje psychické napätie. So súhlasom lekára je dôležité si vybrať aeróbnu aktivitu, ktorá Vášmu typu osobnosti vyhovuje, ako napríklad prechádzky, plávanie, cyklistika, aerobik. Odporúča sa pomalé zahriatie, nakoľko prudký nástup fyzickej aktivity môže záchvat migrény vyvolať. Pravidelné cvičenie pomáha udržiavať zdravú hmotnosť, čo je vnímané ako mimoriadne dôležitá prevencia migrény, nakoľko obezita sa považuje tiež za jeden z faktorov zhoršujúcich migrénu.
  • Zníženie vplyvu estrogénu – U žien, u ktorých estrogén bolesti hlavy zhoršuje, je dôležité vyhnúť sa užívaniu liekov obsahujúcich estrogén (hormonálna antikoncepcia a substitučná, teda náhradná hormonálna liečba).
Migréna - Prevencia migrény
Migréna – Prevencia migrény

Kedy treba vyhladať zdravotnú starostlivosť?

Ak sa napriek všetkému úsiliu nepodarí dostať výskyt migrenóznych bolestí hlavy pod kontrolu, je vhodné detailnejšie vyšetrenie. Súčasťou manažmentu ťažko kontrolovanej migrény by mala byť aj pomoc psychológa, s analýzou životného a pracovného prostredia so zameraním sa na odhalenie príčiny stresu, s hľadaním spôsobu, ako toto prostredie optimalizovať.

Nezanedbateľnú úlohu má samotné rodinné a pracovné okolie pacienta, ľudia v jeho okolí, ktorí pristupujú k osobe s opakovanými migrenóznymi záchvatmi ohľaduplne a tolerantne.

Dôležitá je pri vzájomnom kontakte osoby s migrénou a jej resp. jeho lekárom otvorená komunikácia, vysvetlenie príčin, možností liečby a prevencie, ako aj ubezpečenie pacienta, že pri správnej liečbe je možné dostať záchvaty migrény pod kontrolu, a prognóza môže byť pomerne priaznivá.

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.

neurochirurg kosice
fyzioterapeut kosice