PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA., MPH.

doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MPH.

Fyziaterapeut Košice | Kvalifikovaný odborník v oblasti liečebnej rehabilitácie. Venuje sa mäkkým mobilizačným technikám, masážam, individuálnej a špecialnej kinezioterapií, elektroterapií, elektrodiagnostike, elektrostimulácií a svetloliečbe.

Vzdelanie:

2016 – 2018
VšZaSP sv. Alžbety. Bratislava. - MPH štúdium, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
2016 – 2017
VšZaSP sv. Alžbety. Bratislava. - MHA štúdium, manažment a financovanie v zdravotníctve
2014 - 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rigorózne konanie PhDr. v odbore fyzioterapia
2011 - 2013
SZU Bratislava - Špecializačné štúdium, certifikačné štúdium mobilizačných techník
2005 – 2012
Trnavská univerzita v Trnave - Katedra Ošetrovateľstva a rehabilitácie. Doktorandské štúdium PhD. externé štúdium: Ošetrovateľstvo a Rehabilitácia
1998 -2003
Trnavská univerzita v Trnave - Katedra Ošetrovateľstva a rehabilitácie. Diaľkové štúdium: rehabilitácia Mgr.

Pracovné skúsenosti:

2010 - súčasnosť
Lekárska Fakulta UPJŠ Košice - odborný asistent, spolugarant odboru fyzioterapia
2010 - súčasnosť
UNLP Košice, klinika FBLR - fyzioterapeut
2013 - súčasnosť
Košický samosprávny kraj - krajský odborník pre fyzioterapiu MZ SR
2010 - súčasnosť
Mesto Košice - Člen komisií životného prostredia a sociálnej komisie za MČ Košice Juh
2012 – 2017
Nemocnica Poprad a. s. - Člen dozornej rady
2010 - súčasnosť
MČ Košice JUH - poslanec miestneho zastupiteľstva
2004 - 2010
CUMULUS S.R.O. - konateľ a riaditeľ spoločnosti. Predstaviteľ vedenia kvality spoločnosti. Vedúci výučbovej základne FZ PU
2006 - 2010
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta zdravotníctva, externý vyučujúci
2004 - 2008
Trnavská univerzita Trnava - Katedra Ošetrovateľstva a rehabilitácie, externý vyučujúci
2006- súčasnosť
Slovenský červený kríž - externý vyučujúci
2006 - 2008
UPJŠ Košice - Lekárska fakulta, externý vyučujúci
2003 – 2004 / marec /
Cumulus s.r.o. - koordinátor pre rehabilitáciu
1999 -2008
SZŠ Kukučínova Košice - externý vyučujúci
1994 -2003
P O L I K L I N I K A J U H Košice - Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, vedúci fyzioterapeut.
2001- 2017
Autor a spoluautor 60 publikácií v odbore rehabilitácia na Slovensku a v zahraničí.
2010-2018
Autor konceptu fyzioterapie ochorení: Tinnitus, Tietzeho syndrómu, TMK kĺbu, Kubitálneho syndrómu

KURZY A ŠKOLENIA

 • Mobilizačné techniky – kurz a certifikačné štúdium
 • Elektrostimulácia a elektrodiagnostika poškodenia periférnych nervov
 • Lymfedém a problematika liečby informačný kurz
 • Schrotovej metóda –informačný kurz PRAHA
 • Laseroterapia – kurz PRAHA, kurz Košice
 • Replantácia a rekonštrukcia ruky –kurz
 • Kinesiotaping
 • SM systém –informačný kurz
 • Respiračná fyzioterapia – informačný kurz
 • Bobathových koncept  – kurz
 • Plynové injekcie – školenie a kurz
 • Rázová terapia – školenie