Interferenčné prúdy

Interferenčné prúdy predstavujú impulzné dvoj, alebo štvorpólové prúdy, ktoré majú tonizačný a analgetický účinok, prekrvujú tkanivo, zlepšujú vstrebávanie a formujú svalstvo.

Ide o stredno-frekvenčné prúdy, ktoré účinkujú dráždivo na nervovo-svalové tkanivo. Výhodou je, že ľahko prekonávajú kožný odpor a prúdy majú výrazný analgetický, hyperemizačný, rezorbčný a detonizačný efekt.

Nízkofrekvenčné prúdy so strmým a pozvoľným nástupom sa využívajú aj na vyšetrenie zmien nervovo svalovej dráždivosti v diagnostike periférnych paréz.

Trvanie: podľa typu ochorenia cca 12 – 15 minút

Princíp:
  • Je to jeden zo spôsobov ovplyvnenia zvýšeného bolestivého napätia v tkanivách, vhodný najmä pri dlhšie trvajúcich chronických bolestivých stavov.
  • Sústredením prúdov dvoch elektrických okruhov v mieste ich prekríženia vzniká nový druh prúdu, ktorý ľahko prekonáva kožný odpor.
Indikácie:
  • Pôsobia ako „elektromasáž“ pri ochoreniach pohybového aparátu.
  • Odporúčajú sa pri chronických zápalových, degeneratívnych a reumatických chorobách, mimokĺbovom reumatizme, neuralgii, vertebrogénnych bolestivých syndrómoch, poruchách prekrvenia, zmierňuje bolesti a opuchy.
Kontraindikácie:
  • Interferenčné prúdy sú nevhodné pri horúčkových stavoch, Parkinsonovej chorobe, krvácavých stavoch, zápaloch žíl, infekciách kože, pri kardiostimulátore, pri nádorových ochoreniach, poruchách citlivosti, kovových implantátov v smere dráhy, v tehotenstve.

Veľmi radi s vami skonzultujeme Vaše problémy.  Na ktorúkoľvek z ambulancií Endo-Clinic sa môžte objednať ihneď.